Minden üzleti szolgáltatástól elvárt, hogy értékkel járuljon hozzá a Társaság működéséhez. Az üzleti folyamatok kockázatainak felmérésekor és a lehetséges ellenőrzési pontok kialakításakor mindig az üzleti információk biztonságát tartjuk szem előtt, mivel az informatikai rendszerek nem csupán pénzügyi veszteségekkel fenyegetnek, hanem bizalmas információk nyilvánosságra kerülésével érdekeket sérthetnek.

A Társaságot érintő kockázatok megismeréséhez szükséges az általános informatikai audit. Ez tartalmazza a fizikai, illetve informatikai behatolás elleni védelem megtervezését és végrehajtását, a biztonsági rendszerek sebezhetőségének elemzését és átfogó információbiztonsági kockázatelemzést a nemzetközi COBIT és a hazai PSZÁF ajánlásoknak megfelelően.

IT audit szolgáltatásunk biztosítja, hogy megtörténjen a bevezetett IT biztonsági- és kontroll intézkedések visszamérése, azaz megbizonyosodhasson arról, hogy IT rendszerei valóban megfelelnek-e vállalata, a bevett gyakorlat vagy éppen a jogszabályi előírások követelményinek.